JOCURI LOGICEŞIRURI DE NUMERE
Muncă independentă:
1. Să se completeze cu încă 3 termeni fiecare şir:

•1, 5, 9, 13, 17,......,.......,.....
•2, 12, 22, 32,......,.......,.....
•7, 9, 11, 13,......,.......,.....
•19, 16, 13, 10,......,.......,.....
•36, 31, 26, 21,......,......., .....

2. Ce corelaţie există între numerele din cele două rânduri:

a)  2    3    1     4     5     10             b)    7      1    5    6    10      20

3   8    0    15  24     99                   10      4    8    9    13      23

3. Doar patru numere din şirul: 82, 73, 56, 19, 37, 55 respectă regula de alcătuire a şirului. Care este „intrusul”?

4. Se consideră următoarele două şiruri de numere:

1     2       3     4    ……………..   98       99        100

100    99     98   97   ……………..     3         2            1

După cum se observă, lui 1 îi corespunde 100, lui 2 îi corespunde 99, lui 3 îi corespunde 98, etc. Cât îi va corespunde lui 45? Dar lui 72_

5. Cu care număr se încheie şirul?

31      30      15      14       7      …..

a) 5;       b) 4;       c)   3;      d)  6.

6. Care grupă de cifre lipseşte?

20

17

14

11

8

?

4

18

12

16

20

?

 

a) 4/22;    b) 5/24;    c) 6/23.

7. Suma a celor şase numere este 973. Ce numere trebuie scrise în spaţiile libere, pentru a obţine suma 999?

489     128    256     64    ….       32      ….     4          …..

8. Dacă s-ar lua trei bănci din faţa şirului meu de bănci, eu aş sta în banca a doua din faţă.

În a câta bancă stau cu adevărat?

 

PĂTRATE MAGICE

Muncă independentă:

1.  Înlocuiţi literele cu cifre şi verificaţi dacă următorul pătrat este magic:

M= 2;     I= 6;      C= 6;    A= 8.

 

M

I

C

A

 

 

 

 

 

A

C

I

M

 

 

 

 

I

M

A

C

 

 

 

 

C

A

M

I

 

 

 

 

  1. În acest „pătrat magic” înlocuiţi valoarea literelor cu numere corespunzătoare obţinute prin rezolvarea corectă a scăderilor. Veţi obţine aceeaşi sumă pe fiecare rând, coloană şi diagonală. Verificaţi!

 

b

i

d

g

e

c

f

a

h

a= 70-69     c= 83-78         e= 100-91         h= 53-38

b=42-39      d= 91-84         f=  80- 49         i=  74-57

 

 

3.      Din pătratul alăturat, având constanta 18, lipsesc numerele 2, 4, 6, 8 10. Găsiţi locul fiecăruia.

 

5

 

3

 

 

 

9

 

7

 

4.     Completaţi cu numere formate din zeci, pentru a obţine pătrate care au suma numerelor , pe orizontală, verticală şi diagonală, 100.

 

 

30

 

 

 

50

 

 

30

 

60

 

 

 

30

 

 

 

10

 

60

 

10

 

20

 

 

 

 

 

5.     Completaţi locurile libere din pătrăţele cu unul din numerele: 15, 25, 35, 45, 55, 75, astfel încât suma numerelor din fiecare rând să fie 135.

 

 

5

 

25

 

65

 

85

15

 

6.      Ce număr credeţi că ar trebui să fie în centrul pătratului din figură şi de ce?

2

3

4

6

 

2

1

5

3

 

7.      Completaţi pătratele rămase libere în aşa fel încât, făcând adunarea, pe fiecare rând şi fiecare coloană să fie 10.

1

4

3

 

 

4

3

1

 

 

2

 

1

 

2

 

 

1

 

 

 

4

 

4

2

3

 

 

2

 

 

 

2

1

 

1

 

 

3

 

 

4

1

2

4

 

3

 

4

 

 

8.  Completaţi pătratele libere, astfel ca suma să fie 10.

 

3

 

2

1

 

 

 

4

 

 

1

3

 

4

 

1

2

1

 

 

3

 

4

 

1

 

3

 

2

2

1

 

 

 

 

9.  Completaţi pătrăţelele goale în aşa fel încât să obţineţi în fiecare rând şi coloană  aceeaşi sumă.

 

18

46

36

 

18

 

 

 

 

 

38

 

35

 

17

38

40

42

35

22

42

 

 

 

 

28

 

53

 

 

10.  Găsiţi cele patru cifre care scrise în locul semnelor de întrebare transformă careul de mai jos într-un „ pătrat magic”.

 

47

67

39

49

39

?7

8?

32

28

6?

?2

58

88

24

27

61

 

CIFRE ROMANE

Muncă independentă:


1. Cifrele romane alcătuite cu beţişoare reprezintă numerele 9, 10 şi 11. Cercetând cu atenţie, veţi constata că, de fapt, în desenele realizate se pot stabili egalităţi matematice. Demonstraţi aceasta.

 

IX          X       XI

 

2. Fără a mişca vreunul dintre chibriturile aşezate deja şi fără a mai adăuga ceva, arătaţi că rezolvarea este corectă.

X  I  +  I  = X


3.Schimbaţi poziţia unui singur beţişor, astfel încât să rămână tot egalitate:

X-X=XIX

VI+I= IV

VI-IV=L

XI+I=X

L-II= LI

XXXIX=XXXVIII-II

 

 

 

 

 

 


 

 

         „ Gânditul e pentru creier ceea ce e joggingul pentru corp. Cu cât îl facem mai mult, cu atât devenim mai buni.” Nob Yoshigahara